เนื่องจาก กองคอมฯ ได้แจ้งว่ามีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบ dmama ได้ในวันที่ 27-28 พย. 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ด้วย วันที่ประกาศ 26/11/2020

PLEASE LOGIN
 


© 2013 copyright การประปาส่วนภูมิภาค (Provincial Waterworks Authority)
()