กองคอมฯได้แจ้งว่าจะขอปิดปรับปรุงเครือข่าย ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 23:00-24:00น. และวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 00:00-07:00 น. ส่งผลให้ระบบ dmama ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วย วันที่ประกาศ 21/01/2021

PLEASE LOGIN
 


© 2013 copyright การประปาส่วนภูมิภาค (Provincial Waterworks Authority)
()